advertorial

Har du et misbrug eller frygter du at du er på vej til at få et, har du mulighed for at få hjælp på et misbrugscenter. F.eks. stien behandlingscenter. Her er der flere muligheder. Du kan starte med at få en uforpligtende og anonym samtale.

Her kan du få et overblik over dit misbrug og for nogle er sådan en samtale nok til, at de kan få et mere fornuftigt forhold til deres misbrug. For andre skal der mere til. Har du brug for mere hjælp, skal du opgive dit cpr-nr. Det giver dig adgang til gratis hjælp.

Misbrugscenter

Indlæggelse eller døgnbehandling

Alt efter hvor voldsom dit misbrug er, kan det være nødvendigt at blive indlagt. Det gælder især for mennesker med et langvarigt og voldsomt misbrug. Her er det nødvendigt at afgifte kroppen stille og roligt. En krop der har været vant til at få meget alkohol, kan ikke fungere uden og den skal stille og rolig afvendes for ikke at gå i chok.

Er dit misbrug knap så voldsomt kan du nøjes med at gå i døgnbehandling. Det har den fordel at du kan passe dit job og det har ikke på samme måde en voldsom indgribning i dit liv. 

Samtidig med at der arbejdes med det fysiske misbrug, vil en behandling også arbejde på, hvad er de bagvedliggende årsager til misbruget. Den del er mindst lige så vigtig som den fysiske afrusning. 

Den sidste del som foregår efter endt behandling er at støtte op om den nye hverdag. Som ikke indeholder et misbrug. Ofte har man brugt timer på ens misbrug og ens venner har typisk også haft et misbrug. Så der skal støttes op omkring at holde sig væk fra gamle venner og der skal findes nye og andre interesser, så man ikke får tilbagefald fordi man er ensom.